ICI PARIS XL LOVE

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als onderneming draagt ICI PARIS XL haar verantwoordelijkheid voor de maatschappij. We zijn ons ten volle bewust van de belangrijke rol die we kunnen spelen voor onze medewerkers, onze klanten, onze omgeving en onze samenleving.

Deze maatschappelijke rol vullen we in op een actieve manier, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Zo hopen we van de wereld een plaats te maken met positieve waarden, die kansen biedt aan iedereen!

Onze omgeving

Een schoon milieu, daar werken we graag aan mee! We organiseren talloze initiatieven om een groenere omgeving te creëren, zoals de beperking van ons papier- en energieverbruik. De draagtassen voor onze klanten zijn biologisch afbreekbaar. Onze medewerkers moedigen we aan om zo veel mogelijk te recycleren, bijvoorbeeld via gescheiden afvalsortering. Ook op het vlak van mobiliteit voeren we een milieubewust beleid: we zetten in op een laag CO2-verbruik en groene energie.

Notre Environnement

Onze maatschappij

We dragen ons steentje bij aan de maatschappij door – samen met onze klanten en medewerkers – enkele hartverwarmende goede doelen te steunen.

Zo is onze knuffeldierenactie elk jaar een groot succes dankzij de gulle bijdragen van onze klanten. De opbrengst is een welgekome gift welkome gift voor THINK PINK.

We nemen ook deel aan de Global Volunteer Day, een mooie gelegenheid om op een actieve manier solidair en gul te zijn. Dit jaar zullen we THINK PINK ondersteunen in oktober met het verkopen van de roze lintjes van THINK PINK.

Think Pink Log

Onze klanten

Klanten vinden in onze parfumerieën en op onze e-shop een grote en overzichtelijke keuze aan luxeproducten tegen een betaalbare prijs. Onze beauty coaches geven advies op maat en helpen de klanten bij het vinden van het juiste product – voor henzelf of voor iemand anders.

We investeren permanent in activiteiten om de tevredenheid van onze klanten te meten, bijvoorbeeld via online surveys en mystery shoppers. In ons callcenter staan professionele raadgevers ter beschikking die klanten verder helpen met hun vragen. Ook social media zetten we actief in voor onze contacten met de klant.

Dat dit alles vruchten afwerpt, blijkt wel uit de consumentenawards die ICI PARIS XL al mocht ontvangen:

  • Beste Winkelketen van België in de categorie Parfumerie: 13 keer
  • Beste Winkelketen van Luxemburg in de categorie Parfumerie: 5 keer
  • Winnaar Webshop Awards Belgium: 4 keer

Onze medewerkers

In onze meer dan 120 filialen in België krijgen onze medewerkers alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen en door te groeien in het bedrijf. We ondersteunen hen daarbij met een ruime keuze uit opleidingsprogramma’s, waardoor ze veel trainingen kunnen volgen. Wij stimuleren onze medewerkers ook om goede resultaten te behalen en motiveren hen met incentives. Wij stimuleren onze medewerkers ook om goede resultaten te behalen.

Respect voor alle mensen – ongeacht hun geloof, nationaliteit, gender of geaardheid – dragen we hoog in het vaandel. Een mooi voorbeeld hiervan is het grote aantal nationaliteiten van onze medewerkers (meer dan 30). Deze en andere waarden zijn opgenomen in een boekje met onze visie en missie, dat alle medewerkers krijgen bij hun aantreden in ons bedrijf.

We dragen zorg voor onze medewerkers en hechten veel belang aan hun betrokkenheid bij ICI PARIS XL, die we regelmatig onderzoeken. Met veiligheids- en gezondheidstrainingen bouwen we continu aan hun welzijn in ons bedrijf. We meten bovendien ons personeelsbeleid met andere retailers.

We zijn dan ook blij dat met de internationale onderscheidingen voor ons personeelsbeleid:

  • ORC International ‘Excellence in Employee Engagement Award’ 2014
  • ICI PARIS XL Best Employer Branding 2013 (European HR Summit)

Microplastic in producten

Microplastics zijn synthetische polymeerdeeltjes in vaste vorm (plastic), die niet oplosbaar zijn in water. Door hun kleine afmetingen (< 5 mm) glippen ze vaak door de filters van afvalwatersystemen en kunnen ze waterwegen verontreinigen. Microplastics hebben daardoor invloed op de voedselketen, want ze kunnen worden ingeslikt door waterorganismen. Cosmetica- en verzorgingsproducten zijn verantwoordelijk voor 2% van de vervuilende microplasticdeeltjes in de oceaan*. ICI PARIS XL loopt vooruit op de wetgeving en heeft al sinds 2014 het gebruik van microplastics verboden in alle rinse-off exfoliërende cosmetica- en verzorgingsproducten van het eigen merk.

Om zijn milieu-engagement nog verder door te drijven, heeft ICI PARIS XL besloten om dat verbod uit te breiden tot alle rinse-off cosmetica- en verzorgingsproducten die microplastics bevatten. Het doel is om tegen eind 2019 dergelijke producten niet langer te verkopen.

*Source: Boucher, J. and Friot D. (2017). Primary Microplastics in the Oceans: A Global Evaluation of Sources. (Microplastiques Primaires dans les Océans : Une Évaluation Globale des Sources)