background image
Contacteer ons Winkelzoeker
Nederlands
Mijn Winkelmandje
  • Algemene voorwaarden - Beauty Member Card

Algemene voorwaarden - ICI PARIS XL BEAUTY MEMBER CARD

De hieronder vermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het informatie- en spaarprogramma van de ICI PARIS XLBeauty member Card. Zij regelen de verhouding tussen de houder van de ICI PARIS XL-Beauty member Card enerzijds en Parfumerie ICI PARIS XL NV en haar parfumerieën anderzijds.

Inhoud

Artikel 1 – Inhoud van het ICI PARIS XL spaarprogramma
Artikel 2 – ICI PARIS XL Beauty member Card
Artikel 3 – De ICI PARIS XL Beauty member Card aanvragen
Artikel 4 – Aansprakelijkheid
Artikel 5 – Verlies of diefstal
Artikel 6 – Beëindiging deelname
Artikel 7 – Wijziging / beëindiging programma
Artikel 8 – Briefwisseling
Artikel 9 – We nemen privacy uiterst serieus
Artikel 10 – Slotbepaling

Artikel 1 - Inhoud van het ICI PARIS XL spaarprogramma

Als u een Beauty Member Card wilt aanvragen, krijgt u in uw ICI PARIS XL parfumerie uitleg over de inhoud van het informatie- en spaarprogramma. Daar ontvangt u ook het aanvraagformulier.

Artikel 2 – ICI PARIS XL Beauty member Card

De Beauty Member Card is een klantenkaart van Parfumerie ICI PARIS XL NV. Met deze Beauty Member Card kunt u sparen bij alle aangesloten ICI PARIS XL-parfumerieën en ontvangt u informatie over acties en aanbiedingen in de winkels van Parfumerie ICI PARIS XL NV. Een door Parfumerie ICI PARIS XL NV vastgesteld bestedingsbedrag geeft recht op een Beauty Member Voucher. Deze Beauty Member Voucher is op naam gesteld en geeft recht op een vastgestelde korting bij uw volgende aankoop bij ICI PARIS XL. Wanneer een product wordt geretourneerd, dan worden de gespaarde punten automatisch in mindering gebracht op het spaarsaldo. Alleen consumenten (de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) kunnen sparen voor en aanspraak maken op Beauty Member Vouchers. Deelnemers kunnen niet voor Beauty Member Vouchers sparen voor zover zij gebruik maken van een ander kortingsprogramma van en/of andere (overkoepelende) kortingsafspraak met ICI PARIS XL.”

Artikel 3 – De ICI PARIS XL Beauty member Card aanvragen

U kunt de Beauty Member Card aanvragen door het aanmeldingsformulier, dat u kunt verkrijgen in elke ICI PARIS XL-parfumerie, volledig in te vullen en te ondertekenen. De Beauty Member Car is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan andere personen. Tevens blijft de kaart steeds eigendom van Parfumerie ICI PARIS XL NV.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

ICI PARIS XL kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd gebruik van en frauduleus handelen met de ICI PARIS XL-Beauty Member Card of voor de gevolgen van vertraging bij de vervanging van een zoekgeraakte, gestolen of beschadigde Beauty Member Card. Wanneer er onduidelijkheid zou ontstaan over het spaarpuntensaldo, dan is het saldo en de totstandkoming van dit saldo dat in de administratie van ICI PARIS XL staat vermeld, bepalend, tenzij de houder van de Beauty Member Card het bewijs van het tegendeel levert.

Artikel 5 – Verlies of diefstal

In geval van verlies of diefstal van uw Beauty Member Card dient u dit zo spoedig mogelijk na ontdekking te melden in een van de ICI PARIS XL-parfumerieën. Uw gegevens worden genoteerd en uw oude Beauty Member Card wordt geblokkeerd. U ontvangt ter plaatse kosteloos een nieuwe Beauty Member Card.

Artikel 6 – Beëindiging deelname

U kunt op elk moment uw deelname aan het programma beëindigen door ICI PARIS XL-Klantenservice daarvan schriftelijk in kennis te stellen en uw Beauty Member Card terug te sturen. In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, indien u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u heeft als houder van de Beauty Member Card, of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan ICI PARIS XL en/of haar parfumerieën, is ICI PARIS XL gerechtigd, onder voorbehoud van al haar overige rechten, uw Beauty Member Card met onmiddellijke ingang in te trekken.

Artikel 7 – Wijziging / beëindiging programma

Houders van de ICI PARIS XL-Beauty Member Card kunnen profiteren van speciale aanbiedingen en kortingen. Deze aanbiedingen worden door ICI PARIS XL samengesteld. Hiervoor geldt: zolang de voorraad strekt. De aard en geldigheidsduur worden bepaald door ICI PARIS XL. Ten aanzien van de spaarpunten welke binnen 3 jaar niet zijn gebruikt geldt dat deze na verloop van 3 jaar komen te vervallen. Uw spaartegoed is 3 jaar geldig. In voorkomende gevallen behoudt ICI PARIS XL zich het recht voor om aanbiedingen en/of kortingen in te trekken, deze te wijzigen of daaraan nieuwe toe te voegen. De wijziging geldt in dat geval met ingang van de datum waarop u daar bericht over ontvangt. ICI PARIS XL behoudt zich tevens het recht voor het spaarprogramma in zijn geheel te beëindigen.

Artikel 8 – Briefwisseling

Alle communicatie met betrekking tot de Beauty Member Card en alles wat daarmee samenhangt, dient schriftelijk te gebeuren. Alle briefwisseling dient te worden gericht aan dit adres: ICI PARIS XL, Schaarbeeklei 499, 1800 Vilvoorde. Briefwisseling van ICI PARIS XL aan de houder van de Beauty Member Card zal worden gezonden naar het laatste adres dat de houder van de Beauty Member Card aan ICI PARIS XL heeft doorgegeven. ICI PARIS XL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve adressering of verzending van briefwisseling. Naamswijzigingen, adreswijzigingen en andere wijzigingen die voor ICI PARIS XL belangrijk zijn in verband met het gebruik van de ICI PARIS XL-Beauty Member Card, dienen schriftelijk gemeld te worden aan de ICI PARIS XL-Klantenservice. U kunt ook een BPOST-verhuiskaart aan de ICI PARIS XLKlantenservice sturen, met vermelding van uw Beauty Member Card nummer. Telefonisch doorgeven van wijzigingen is niet mogelijk.

Artikel 9 - We nemen privacy uiterst serieus

De persoonlijke gegevens die wij verwerken, zijn afhankelijk van hoe je onze diensten gebruikt. Wij gebruiken je persoonlijke gegevens om onze online en winkeldiensten af te stemmen op je voorkeuren, om je aankopen en diensten aan te bieden, om je verzoeken te behandelen, om contact met je op te nemen over speciale producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn, om prijstrekkingen, spelletjes of wedstrijden te organiseren of om relevante administratieve diensten uit te voeren. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg onze website voor een volledige versie van ons privacybeleid.

Artikel 10 – Slotbepaling

ICI PARIS XL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Na wijziging vervallen alle voorgaande voorwaarden. De houder van de Beauty Member Card wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Door gebruik van de Beauty Member Card na de datum van de wijziging stemt de kaarthouder in met de wijzigingen. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België. Het Belgische recht is van toepassing op deze voorwaarden en op het het spaarprogramma van de ICI PARIS XL-Beauty Member Card.

Met een ruim aanbod parfum, cosmetica en huidverzorging is ICI PARIS XL dé beautyspecialist van België. Ontdek onze acties, promoties, beauty tips en vind een ICI PARIS XL winkel bij jou in de buurt. Bestel onze producten ook eenvoudig online!